Veerse Meer

Het Veerse Meer wordt aan de noordzijde begrensd door Noord-Beveland en aan de zuidzijde door Zuid-Beveland en Walcheren. Voor de uitvoering van de Deltawerken stond het Veerse Meer in open verbinding met de zee. Nu scheidt de Veerse dam het meer in het westen van de Noordzee, terwijl de Zandkreek dam het meer ter hoogte van Goes afsluit van de Oosterschelde. De inrichting en het beheer van het Veerse Meer is vanaf het begin vooral gericht op afwatering. In de zomer schommelt het waterpeil iets onder NAP. Van november tot en met maart is het peil ongeveer 30 cm onder NAP. Het waterpeil wordt aangepast door water uit de Oosterschelde via een ''doorlaat'' in de Zandkreekdam te vermengen met het brakke water uit het Veerse Meer. 

Het waterpeil in het Veerse Meer wordt aangepast om het leefklimaat voor planten en dieren te verbeteren en om het recreatieseizoen te verlengen; een hogere waterstand betekent voor recreanten dat ze een groter en dieper Veerse Meer kunnen gebruiken. 

In de winter, als het waterpeil verlaagd is, kunnen de gemalen gemakkelijker overtollig (regen)water naar het Veerse Meer wegpompen en kunnen de akkerbouwgronden beter worden bewerkt. Oplettende bezoekers kunnen zien dat het waterpeil met eb en vloed een beetje zakt en stijgt.

Hengelsport

Zowel het Veerse Meer als de Oosterschelde vormen prima stekjes voor visliefhebbers. Voor het Veerse Meer dien je in het bezit te zijn van een visvergunning van de Federatie van hengelsportverenigingen Zuid West Nederland, welke in weekvergunningen verkrijgbaar zijn bij de VVV. Vissen op de Oosterschelde en de Noordzee is gratis.